Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Η προσφορά στην αγορά του τέλειου ανταγωνισμού


GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας
Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, 10 Δεκέμβριος 2012, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Κέρδος στην αγορά του τέλειου ανταγωνισμού


GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, 10 Δεκέμβριος 2012, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης


Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Οικονομικές Διακυμάνσεις (Οικονομικοί κύκλοι)


GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Επιβολή κατώτατης τιμής


Κρατική παρέμβαση στην αγορά (περίπτωση επιβολής κατώτατης τιμής) - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Κρατική παρέμβαση στην αγορά (περίπτωση επιβολής κατώτατης τιμής)

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Επιβολή ανώτατης τιμής


Κρατική παρέμβαση στην αγορά (περίπτωση επιβολής ανώτατης τιμής). - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Κρατική παρέμβαση στην αγορά (περίπτωση επιβολής ανώτατης τιμής).

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Αριθμητικα παράδειγματα - φτιάξε τη δική σου άσκηση!


GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας
Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Ισορροπία στην αγορά


GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, 10 Δεκέμβριος 2012, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Μεταβολή καμπυλών ζήτησης & προσφοράς


Μεταβολή καμπυλών ζήτησης & προσφοράς - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Μεταβολή καμπυλών ζήτησης & προσφοράς

Μετακυλήστε τους δρομείς Ζήτησης και Προσφοράς και δείτε πως σχηματίζεται η νέα ισορροπία!!!

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Οι καμπύλες Οριακού (MC) & Μέσου Μεταβλητού (AVC) κόστους


Οι καμπύλες Οριακού (MC) & Μέσου Μεταβλητού (AVC) κόστους - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Οι καμπύλες Οριακού (MC) & Μέσου Μεταβλητού (AVC) κόστους

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Αγοραία προσφορά (καμπτόμενη καμπύλη)


Αγοραία προσφορά (καμπτόμενη καμπύλη) - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Αγοραία προσφορά (καμπτόμενη καμπύλη)

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Η Αγοραία καμπύλη Προσφοράς


GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της προσφοράς


Ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς

Η νέα καμπύλη προσφοράς τέμνει τον κάθετο άξονα των τιμών στην ίδια τιμή.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Η Ελαστικότητα σε ευθεία καμπύλη προσφοράς


GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Μεταβολή στη προσφερόμενη ποσότητα και μεταβολή στη προσφορά


Διαφορά μεταξύ μεταβολής στη προσφερόμενη ποσότητα και μεταβολής στη προσφορά. - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Διαφορά μεταξύ μεταβολής στη προσφερόμενη ποσότητα και μεταβολής στη προσφορά.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Άυξηση - μείωση της καμπύλης προσφοράς


Άυξηση - μείωση της καμπύλης προσφοράς - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άυξηση - μείωση της καμπύλης προσφοράς

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra