Ελαστικότητα ζήτησης & Συνολική ΔαπάνηΜελετήστε την εξέλιξη της Συνολικής Δαπάνης σε μία ευθεία καμπύλη ζήτησης - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Μελετήστε την εξέλιξη της Συνολικής Δαπάνης σε μία ευθεία καμπύλη ζήτησης

Μετακυλήστε τον δρομέα αρίστερα στον άξονα των τιμών και δείτε πως διαμορφώνεται η Σ.Δ καθώς η τιμή αυξάνεται.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra