Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσηςΟ νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, 2 Ιανουάριος 2013, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra