Ποσοστιαία μεταβολή της ΖήτησηςΠοσοστιαία μεταβολή της Ζήτησης - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Ποσοστιαία μεταβολή της Ζήτησης

Μετακυλήστε τον δρομέα και δείτε πως διαμορφώνεται η νέα καμπύλη ζήτησης.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra