Άσκηση 9 σχολικού βιβλίου στο κεφάλαιο 2

GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Μεθοδολογία και επίλυση της άσκησης.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, 5 Σεπτέμβριος 2013, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra