Ελαστικότητα στην ευθεία καμπύλη ΖήτησηςGeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra