Αγοραία προσφορά (καμπτόμενη καμπύλη)Αγοραία προσφορά (καμπτόμενη καμπύλη) - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Αγοραία προσφορά (καμπτόμενη καμπύλη)

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra