Η καμπύλη του Συνολικού Προϊόντος (TP)Η καμπύλη του Συνολικού Προϊόντος (TP) - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Η καμπύλη του Συνολικού Προϊόντος (TP)

Μετακυλήστε τον δρομέα και σχεδιάστε την καμπύλη του Συνολικού Προϊόντος (ΤΡ) !!

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra