Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Μεταβολή στη Ζητούμενη ποσότητα & Μεταβολή στη Ζήτηση


Μεταβολή στη Ζητούμενη Ποσότητα & μεταβολή στη Ζήτηση - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Μεταβολή στη Ζητούμενη Ποσότητα & μεταβολή στη Ζήτηση

Παρατηρήσεις:
Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα: Μετατόπιση σημείου πάνω στην ίδια καμπύλη (μεταβολή μόνο της τιμής, ceteris paribus).
Μεταβολή στη ζήτηση: Μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης (Η τιμή σταθερή και μεταβολή κάποιου προσδιοριστικού παράγοντα).

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου