Ταυτόχρονη μεταβολή Ζητούμενης Ποσότητας & ΖήτησηςΤαυτόχρονη μεταβολή Ζητούμενης Ποσότητας & Ζήτησης - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Ταυτόχρονη μεταβολή Ζητούμενης Ποσότητας & Ζήτησης

Μελετήστε ένα παράδειγμα ταυτόχρονης μεταβολής στη ζήτηση και στη ζητούμενη ποσότητα!

Συμπέρασμα:
Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το μέγεθος των μεταβολών.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra