Μεταβολή στη προσφερόμενη ποσότητα και μεταβολή στη προσφοράΔιαφορά μεταξύ μεταβολής στη προσφερόμενη ποσότητα και μεταβολής στη προσφορά. - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Διαφορά μεταξύ μεταβολής στη προσφερόμενη ποσότητα και μεταβολής στη προσφορά.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra