Η Ελαστικότητα σε ευθεία καμπύλη προσφοράςGeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra