Ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της προσφοράςΠοσοστιαία μεταβολή της προσφοράς - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς

Η νέα καμπύλη προσφοράς τέμνει τον κάθετο άξονα των τιμών στην ίδια τιμή.

Άγγελος Νότης - Οικονομολόγος, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra